Mye er under bygging og mer kommer.

Til glede for hele området.

De første boligene er under bygging på Overvik. Foreløpig er det satt i gang bygging av trinn 1 med 44 rekkehus og 30 leiligheter, og salget på byggetrinn 2 (Overvik Park) med 61 leiligheter er godt i gang. De første boligene skal stå klare for innflytting høsten 2021.

Områdeplanen for Overvik ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2019 og det er i tråd med dette vedtaket området nå bygges ut og planlegges videre.

En aktiv bydel
Totalt kommer det rundt 2500 boliger på Overvik. Det planlegges og tilrettelegges for et bærekraftig boligområde og et bydelssenter hvor de som bor i bydelen kan få gjort de fleste av sine daglige gjøremål. Her skal det være lett å leve uten bil.

De neste utbyggingstrinn er planlagt med nye boliger og plass for lokalsenter, Jakobsli barneskole med plass for 700 elever, barnehage med flere avdelinger, flerbrukshall med rom for organisert og egenorganisert idrett og kultur.

Det er en prekær mangel på areal for idrett og aktivitet i nærområdet, og Overvik jobber sammen med idrettslagene i området med å anlegge midlertidige spilleflater for bl.a. ballspill i påvente av at flerbrukshallen etableres.

Flerbrukshallen
Planleggingen av flerbrukshallen skjer sammen med idrettslagene i bydelen, med Kolstad Arena som inspirasjon. På taket av hallen planlegges en 11-bane med kunstgress.

Lokalsenter
I tilknytting til barnehagen, skolen og flerbrukshallen, skal det også etableres et lokalsenter med butikker, helse- og servicetilbud. Det legges til rette for en praktisk hverdag hvor alle daglige gjøremål skal kunne gjøres innenfor det samme området og i gangavstand. Både fra boligene som kommer på Overvik, og fra store deler av de eksisterende boligområdene i nærheten.

Nullvekst i trafikken
Utbyggingen av Overvik har som mål å unngå trafikkvekst. Det meste er i gangavstand, også de over 10.000 arbeidsplassene i nærområdet. Det skal være enkelt å la bilen stå hjemme med et godt kollektivtilbud gjennom området. Alle beboere får gratis busskort første år, el-sykler for utlån, bildeling og tilrettelagt for ladning av elbil. Området kobles til det eksisterende nettet av gang- og sykkelveger og det tar kun 20 minutter med el-sykkel inn til Trondheim sentrum.

En bydel med ambisjon om å skape sin egen energi
Overvik planlegges som et såkalt «Zero Emission Neighbourhood». Målet er at hele området skal bli mest mulig selvforsynt med energi. Dette vil være første gang i Trondheims historie en bydel bygges med dette for øye. Overvik har en størrelse og plassering som gir mange muligheter for å prøve ut ulike energisystemer og tenke helthetlig i forhold til infrastruktur. I utgangspunktet bygges alle boligene med vannbåren varme, og det planlegges en egen energi-sentral for området. Alle boligene, også de som er under bygging i dag, får et energifleksibelt system. Dermed kan de kobles til fremtidige energikilder, uansett om det blir jordvarme, solenergi, varme fra spillvann eller energi fra kilder som ikke er vanlig å bruke i dag.

En bydel for framtida
Hensynet til klima, nabolaget og beboernes økonomi gjør det ekstra viktig å velge det beste energisystemet og sikre minimale utslipp fra så vel boliger som trafikk. Det er også en del av vår visjon om at vi sammen skal skape Norges beste bydel.

Mer info om Overvik finner du her