Nå planlegges idrettsanlegg, aktiviteter
og en allsidig flerbrukshall for hele bydelen på Overvik

Overvik har lenge samarbeidet tett med idrettslag og organisasjoner i bydelen. Det er kartlagt et stort behov for mer hall-tid og spilleflater, både for organisert og egenorganisert idrett. Vi er aktive samarbeidspartnere med topp- og breddeidretten i Ranheim, Strindheim og Charlottenlund.

Flerbrukshall og kunstgressbane
I tilknytning til det planlagte lokalsenteret og barneskolen på Overvik, ønsker vi å bygge en innholdsrik flerbrukshall med rom for et stort mangfold. Her jobbes det med anlegg for organiserte idretter og tradisjonelle hallaktiviteter som håndball, volleyball, fotball og basket. Det blir rom for dans, revy, musikkgrupper og e-sport, og plass for treningssenter, klubbrom, kiosk og garderober.

Vi har Kolstad Arena som utgangspunkt og inspirasjon. Sammen med idrettslagene i bydelen vil vi skape et aktivitetssenter og «samfunnshus» for så vel organiserte som individuelle aktiviteter. På taket av hallen planlegges en 11-bane med kunstgress.

Midlertidige spilleflater
Flerbrukshallen er et omfattende prosjekt som vil ta tid å få ferdigstilt. I mellomtiden arbeider vi sammen med idrettslagene for å bygge midlertidige spilleflater for ballspill. Vi håper disse kan tas i bruk allerede i løpet av 2021.

På Overvik legges det til rette for en aktiv og praktisk hverdag for store og små. Målet er å ha alt i nærheten og skape en bydel som ikke gir vekst i trafikken. Daglige gjøremål skal kunne gjennomføres uten å måtte bruke bil, og det legges ekstra godt til rette for å gå, sykle eller ta bussen om en skal ut av området. Sammen skal vi skape Norges beste bydel.

Mer info om Overvik finner du her