Nå planlegges idrettsanlegg og allsidig flerbrukshall på Overvik

Siden før første spadetak, har Overvik samarbeidet tett med idrettslagene i området. Her er det kartlagt et stort behov for hall-tid, både for organisert og egenorganisert idrett. Vi er aktive samarbeidspartnere både innenfor topp- og breddeidretten i Ranheim, Strindheim og Charlottenlund. Vi samarbeider også med Trønderhopp og Kolstad håndball, i tillegg til et engasjement vi har hatt lokalt med unge talenter -Team Overvik – innenfor håndball, fotball, ski, boksing og e-sport.

Spilleflater og flerbrukshall

I tilknytning til lokalsenter og barneskole på Overvik, planlegger vi en innholdsrik flerbrukshall med rom for stort mangfold. Her jobbes det med anlegg for organiserte idretter fra tradisjonelle hallaktiviteter som håndball, volleyball, fotball og basket, og for dans, revy, musikkgrupper og e-sport. Det planlegges også for treningssenter, klubbrom, kiosk og garderober.

Planleggingen av flerbrukshallen skjer sammen med idrettslagene i bydelen, med Kolstad arena som inspirasjon, og blir som områdets «samfunnshus». Planen er at hallen skal være åpen for så vel organiserte som individuelle aktiviteter. På taket av hallen planlegges en 11-bane med kunstgress.

Midlertidige spilleflater

Flerbrukshallen er et omfattende prosjekt som vil ta tid. Derfor jobbes det nå sammen med idretten om å anlegge midlertidige spilleflater for ballspill. Vi håper disse kan tas i bruk allerede i løpet av 2021.

På Overvik legges det til rette for en praktisk hverdag for store og små. Målet er nullvekst for trafikk i hele bydelen. Dette kan nås ved at daglige gjøremål kan skje innenfor det samme området. Det legges ekstra godt til rette for å gå, sykle eller ta bussen. Her skal det være enkelt å la bilen stå hjemme. Sammen skal vi skape Norges beste bydel.

Mer info om Overvik finner du her