Overvik har som ambisjon å bli bydelen som skaper sin egen energi

På Overvik ved Ranheim planlegger og jobber vi mot et såkalt «Zero Emission Neighbourhood». Det er et mål at hele boligområdet på ca. 2500 boliger med barnehage, lokalsenter, skole- og idrettsanlegg skal bli mest mulig selvforsynt med energi til oppvarming.

Første gang i Trondheim

For første gang i Trondheims historie vil en bydel bli bygd med dette for øye. Overvik har en unik størrelse og plassering som gir mange muligheter for å prøve ut ulike energisystemer og tenke helthetlig i forhold til infrastruktur. I utgangspunktet bygges alle boligene med vannbåren varme, og det jobbes med å få inn en egen energisentral på området.

Allerede fra første byggetrinn av, får boligene et såkalt energifleksibelt system. Uansett hvilke energikilder som velges i løpet av byggeperioden på Overvik, så skal disse kunne kobles til og brukes i de boligene som allerede er bygd. Dette kan være systemer som vi i dag ennå ikke kjenner til.

Solceller, jordvarme eller avløpsvann ?

Totalt vil det bli flere tusen kvadrat med takflater på området. Kanskje kan solenergi bli en sentral elektrisitets- og varmekilde ? Det kan også bli aktuelt å hente varmen fra bakken og fra avløpsvannet. Vi har tatt høyde for at ingen vet hva framtiden bringer av smarte oppvarmingssystemer. Derfor har vi samarbeidet med noen av de fremste energirådgiverne i Norge; Evotek og TrønderEnergi.

Energiøkonomisering for framtiden

Hensynet til klima, nabolaget og beboernes økonomi gjør det viktig å velge det beste energisystemet. Det er også en del av vår visjon om at vi sammen skal skape Norges beste bydel. Vi vet ikke hva som er det beste systemet om 10 år, men vi skal være klare til å ta det i bruk.

Her kan du lese mer om Zero Emission Neighbourhood.

Mer info om Overvik finner du her