På Overvik ved Ranheim jobbes det med gode tilbud for hele bydelen

Overvik blir ikke bare et godt sted å bo, men også et godt sted å leve. Nå planlegges senterområdet på Overvik, med nye tilbud som kan forenkle hverdagen for hele bydelen.

Det er satt av tomt til barneskole med plass til 700 elever, helsestasjon, barnehage og idrettsanlegg for både organisert og egenorganisert idrett. Alt planlegges rundt et torg med mange gode aktivitets- og møteplasser, nærbutikk og flere servicetjenester innenfor helse, service og handel.

På Overvik legges det til rette for en praktisk hverdag for store og små. Dette underbygger målet om nullvekst for trafikk i hele bydelen. Her skal daglige gjøremål kunne gjøres innenfor det samme området. Det legges til rette for at det blir lett å gå, sykle eller ta bussen. Det skal være enkelt å la bilen stå hjemme.

 

Møteplasser
I tillegg til lokalsenter og nærmiljøanlegg, vil vi legge opp til andre møteplasser som hage- og parkanlegg, felleshus og forskjellige spill-flater. Det jobbes sammen med idretten i nærmiljøet om å bygge midlertidige spilleflater allerede i løpet av 2021 inntil det permanente idretts-anlegget er på plass. Det er også kort vei til tur-, rekreasjons- og parkområder som Chamonix, Estenstadmarka og Ranheimsfjæra.

På Overvik vil vi anlegge både midlertidige og permanente gang- og sykkelveier som gjør Ranheim, Charlottenlund, Jakobsli og Overvik til den beste sykkelbydelen i Trondheim. Gang- og sykkelveiene knyttes sammen med det allerede etablerte sykkelnettet, slik at sykkelturen fra Overvik til torget er gjort på 20 min.

 

Miljøvennlig
Når hovedgaten gjennom Overvik er klar til bruk, vil det gå buss gjennom området med hyppige avganger og kort veg til holdeplass. Det er i dag hyppige bussavganger fra Presthus som ligger rett nedenfor. Det legges til rette for at beboerne kan få gode, miljøvennlige reisevaner fra første dag. Alle beboerne får ett års gratis busskort, el sykler for utlån, mulighet for el billading i p-kjeller og bildeling. Økningen i miljøvennlige reiser skal være større enn befolkningsveksten.

Nye, store boligområder som Overvik gir et godt utgangspunkt for å skape grønne reiser og nullvekst i biltrafikken.

 

Sammen skal vi skape Norges beste bydel

Finn mer info om prosjektet her