Overvik – Orientering opparbeidelse av infrastruktur

 

Presthusvegen skal oppgraderes med asfaltdekke i strekningen fra avkjørsel mot Presthus gård frem til innkjøringen for felt Overvik B1 ved Dromedar kafé. Det skal samtidig etableres fortau, gatebelysning og ny infrastruktur for vann og avløp.

Mens arbeidet pågår er Presthusvegen stengt for gjennomkjøring (mellom kryss barnehage og innkjøring Overvik B1) med skiltet omkjøring via Jakobslivegen. Arbeidet påbegynnes i uke 28. I uke 29 – 31 avholdes fellesferie og vegen åpnes for trafikk. I uke 32 – 36 fullføres arbeidet og vegen er stengt. Utrykningsetater er varslet om stengingen og om alternativ adkomst.

Avkjøring mot barnehagen må stenges i perioder ved graving ved denne. Det planlegges stenging i uke 28 mens barnehagen holder sommerstengt. Evt. videre stenging avtales med barnehagen direkte.

Tegning av veiprosjektet:

Joakim Lund
Overvik Utvikling AS
Tlf. 970 12 088
E-post: joakim.lund@selmerholding.com